Hva sier Bibelen/ What does the Bible say


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross

Hva sier Bibelen?


Denne delen vil inneholde flere temaer.

Dette er hva TNICC står for og tror at GUDs ord sier.


Hva sier Bibelen om Kristne og alkohol?Jeg har skrevet noen ganger, både i egne innlegg og som kommentarer i andre poster, rundt dette med kristne og alkohol. Mange har sendt meg meldinger, privat, og takket for mine innlegg og kommentarer, mens andre holder fast på «synden». Alle vil ha en gjennomgang av dette, og derfor legger jeg ut dette og håper du vil ta deg tid til å lese alt sammen, da det er svært viktig i denne forvirringens tid.


Jeg ønsker med dette lange innlegget å klargjøre punktene rundt vinen/ kristne og alkohol og hva Bibelen sier og hva «mennesker» sier. Er det alkohol i vinen som JESUS refererer til eller ikke?

La meg innledningsvis klargjøre først som sist, kristne, de som er frelst og født på ny, drikker ikke alkohol. Vinen som er beskrevet i Bibelen er ikke alkoholholdig. Les hele innlegget, så vil du se dette klart og tydelig.


Jeg kunne elaborere mye rundt dette og helt klart holdt flere bibeltimer om dette emnet, men jeg legger herunder ved de viktigste punkter.


Vin og nattverd.


JESUS SA NEI TIL ALKOHOL

Noen har hevdet at avhold fra alkohol er en muslimsk dyd. En drink i godt lag blir regnet som en av de store velsignelser i livet, selv i mange kristne kretser. Vinen, også alkoholholdig vin, er en av Guds gode gaver til menneskene, sier man.


Roger Robertsen, er absolutt ikke enig i tankegangen. - Hvordan kan noe som har så stort potensiale av ondskap og ulykke i seg, være Guds gave? spør han. Det lar seg ikke forene med bildet av en kjærlig Far som tar seg av sine barn, ja, som ønsker å gjenreise gudebildet i oss. Da må vi unngå alt som sløver og motvirker hans plan.


Bibelen sier at i Jesus er "alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede". Alkoholen svekker og dreper hjerneceller, og gjør oss mindre følsomme og mottagelige for himmelens visdom. Hvis Jesus selv nøt alkohol, kan heller ikke alle visdommens og kunnskapens skatter ha eksistert i hans sinn. Jesus kom for å gi oss frihet (Joh 8,36). Alkoholen slavebinder, og er altså i strid med hans misjon.

Hva med de tekstene som måteholds folk benytter for å vise at Bibelen aksepterer en viss bruk av alkoholholdig vin? Hvordan var for eksempel "den gode vinen" som Jesus skaffet til veie under bryllupet i Kana?


Den gode vinen


Jødene regnet alkoholfri vin, av kokt druesaft, som "den rikeste og beste vinen", ifølge Kittos Encyclopedia of Biblical Literature. Sannsynligvis var det slik vin Jesus serverte. Den kom ren og frisk fra Skaperens hånd, og det var verken tid eller behov for å gjære den! Flere av datidens forfattere omtaler alkoholfri vin som den beste og sunneste.


I forskriftene om tienden får vi vite at det ypperste, det man skulle måle alt mot, var "kornet fra treskevollen og vinen fra pressen" (4 Mos 18,27). Altså ikke en alkoholholdig vin fra kar eller skinnsekker, men den rene saften som fløt fersk og frisk fra vinpressen.


Historien om bryllupet sier at vinunderet åpenbarte Jesu herlighet. Er det da mulig å forestille seg at han serverte hundrevis av liter med alkoholholdig vin til gjestene etter at de var "drukne"? I så fall blir han irettesatt av Peter, som var til stede og så hva Jesus gjorde. Hva hadde han lært av Mesteren? Jo, han oppfordrer de troende til å være sindige og edrue, så de kan be (1 Pet 4,7).


I dag vet vi at alkohol selv i små mengder vil endre stemningsleiet, redusere konsentrasjonsevnen og hemme korttidshukommelsen og evnen til læring; det kan vi lese om på Vinmonopolets nettside. Den store lærer går ikke god for noe som reduserer vår følsomhet og forstand, han vil at vårt legeme skal være et tempel for Den Hellige Ånd.


"Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk," skriver Paulus til Timoteus. Hvordan forstår vi et slikt råd? Paulus gir et godt råd. Teksten sier ingenting om at han bør innta alkoholholdig vin. Andre forfattere fra samme periode anbefaler sterkt alkoholfri vin som legemiddel. Plinius, en samtidig av Paulus, skriver at "viner er mest nyttige når man ved filter har hindret gjæringsprosessen i å begynne" Å drikke alkoholholdig vin er et dårlig råd å gi til en person med magetrøbbel. Hvis Paulus mener alkoholfri vin, er han i harmoni med andre samtidige og tidligere autoriteter, og med Bibelens råd for øvrig, sier Robertsen.


Han kan ikke se for seg Jesus som en talsmann for måtehold. For ham, mer enn for noen annen, var det et moralsk ansvar å tone rent flagg. - Når vi vet at "det sømmer seg ikke for konger å drikke vin" (Ord 31,4), virker det utrolig at han som er "Kongenes Konge og Herrenes Herre", og som har inspirert Salomo til å skrive ned dette råd, selv skulle nyte rusdrikk.


Nattverdsvin?


Det Gud gir, er godt


Uttrykket "vin" blir ikke benyttet i tekstene som skildrer det siste måltid. Og jeg tror det er gjort med hensikt, for å unngå misforståelse. I stedet leser vi om "kalken" eller "vintreets frukt". Vintreets frukt er det som blir presset ut av druene, rent og klart. Et eksempel: Josefus skriver at faraos munnskjenk tok tre drueklaser, presset dem i begeret og serverte Farao. Denne ferske druesaften kaller han "vintreets frukt". Det Gud gir, er godt.


Selv på korset, i den siste, store kampen, var Jesus et eksempel for oss. Evangelisten Markus skriver at soldatene ville gi ham vin med myrra (Mark 15,23), Matteus nevner vin med galle (Matt 27,34), men Jesus avslo tilbudet. Han tok imidlertid imot en svamp med vineddik, som ikke inneholder alkohol (Joh 19,29). Helt til det siste ville han leve med klare sanser. Det er også hans gode vilje for oss. Det er umulig å være åndelig nøktern hvis man ikke samtidig er fysisk edru. Et omtåket sinn hindrer vår kontakt med Gud i en kaotisk og forvirret verden, poengterer Roger Robertsen. Idet historien går mot sin avslutning, gir derfor himmelen oss dette råd: Vær edrue, så dere kan be!


ALKOHOLFRI VIN I OLDTIDEN


Det vanligste greske ordet for vin, er oinos. I Septuaginta, den greske oversettelsen av de hebraiske skrifter (GT), oversettes det hebraiske ordet for druesaft med det greske ordet oinos trettitre ganger.

I følge professor Samuel Lee ved Cambridge University, har dette ordet sine røtter i det hebraiske ordet yain. Dette ordet har ingen ting å gjøre med noen berusende drikk fremstilt ved gjæringsprosess. Derimot taler ordet om en tykk, ikkeberusende sirup eller masse, som er fremstilt ved koking for å få den til å holde seg. Denne tykke massen ble så oppbevart i skinnsekker. Druesirupen ble lagret i nye skinnsekker, nettopp for at den ikke skulle gjære. Denne ble omtalt som “den nye vin”. Gamle vinsekker kunne derimot framkalle gjæring, akkurat som det kan bli gjæring dersom en hermetiserer uten å være meget nøye med rensligheten. Denne tykke sirupen lignet på våre dagers druegelé, og den kunne klemmes ut av skinnsekkene for å bli brukt på brød eller bli oppløst i vann. Denne blandingen av druegelé og vann, gav den meget populære druesaften.


Det er tydelig at det var dette Jesus også tenkte på da Han talte om “ny vin i nye skinnsekker.”

I antikken kjente man til flere metoder for oppbevaring av ugjæret vin. En måte var å redusere druesaft til en konsistens av en tykk sirup eller gelé, som på hebraisk ble kalt for debhash. Denne bevarte formen kunne brukes over en lang tidsperiode. Ved å tilsette vann, ble konsentratet omgjort til ugjæret vin.


Iblant laget man også en kake av tørkede druer, som senere ble tilsatt vann for å produsere ugjæret vin.

Selv klassiske forfattere og filosofer snakket om vin som var ikke-berusende. Horats skrev i år 35 f.Kr:

“Her kan du ligge i skyggen og drikke i dype drag begre av den ikke-berusende vin...”

Plutark skrev i år 60 f.Kr: “Den filtrerte vinen verken hisser hjernen eller virker inn på sinn og følelser, og den er meget mer behagelig å drikke.”


Virgil skrev i år 30 f.Kr: “Den gylne druemosten blir kokt inn til denne søte, vidunderlige saften.”

Homer forteller i sin niende bok om Odyseen at Odyssevs tok med seg i båten et gjeteskinn med søt, svart vin. Når denne skulle drikkes, ble den tynnet ut med tjue deler vann. Fordi den var så tykk, trengtes det vann for at den skulle kunne drikkes.


Columella og andre forfattere som levde på apostlenes tid, forteller at i Italia og Hellas var det alminnelig å koke druesaften. Dette ville man selvsagt ikke gjort dersom en ønsket et alkoholholdig innhold.


Erkebiskop Potter, født i 1674 skriver i sitt verk Grecian Antiquities, bind 2, side 360: “Spatanerne pleide å koke druevinen over ild, inntil 20% var kokt inn. Så gjemte de den i fire år, før de tok den fram og drakk den.”


Professor Donovan sier i sine bibelkommentarer, side 295: “For å gjøre vinen holdbar, helt fram til vår tid, laget romerne et konsentrat av mosten, eller druesaften som den ble laget av. Dette gjorde man ved å la den fordampe enten av seg selv i friluft, eller også over ilden, for at den skulle bli tykk og flytende, som sirup.”


Caspar Neuman, dr. med., professor i kjemi i Berlin, skrev følgende: “Alle forsøk viser at når den søte saften blir kokt til en tykk masse, vil den for det første ikke gjære i den tilstanden, men det er også vanskelig å få den til å gjære selv om den blir tynnet med så mye vann som den er kokt inn med, og selv om en tilsetter nøyaktig så mye vann som er trukket ut.”


Robert Alsop skrev følgende: “Den tykt flytende druesaften blir fremstil i nesten hvert eneste hus i vindistriktene i Sør-Frankrike. Dette er rett og slett druesaft, som blir kokt inn til den ligner på sirup”.

Når jødene på Jesu tid dyrket vindruer, så var det slett ikke for at de i første rekke skulle lage alkoholholdig vin av dem. Man har regnet opp hele seksten ulike formål disse druene ble brukt til, og sist på denne listen står vinlagingen. Den ugjærede druesaften ble kokt for at den skulle bevare sin søtsmak. Israel hadde et varmt klima, og høstede druer ble fort ødelagt i varmen. Vinen ble normalt lagret i store spisse mugger, kalt amforaer. Når den skulle brukes, helte man den ønskede del fra amforaen i en stor bolle, kalt kraters. Fra disse kraters ble vinen helt over i kopper, som ble kalt for Kylix. Mengdeforholdet mellom vann og vin varierte. Noen eldre forfattere nevner en formel på en del vin til tjue deler vann. Andre indikerer en rasjon på 1-5, 1-4 eller 2-5.


Alkohol er ikke noe naturprodukt. Naturen fremstiller aldri alkoholholdig drikk av seg selv. Druer råtner på grenen og blir ødelagt dersom de ikke blir tatt hånd om av mennesker og bearbeidet. Gud har ikke skapt alkohol, og kunsten å destillere var ikke engang kjent før i det niende århundre e.Kr.

Naturlovene frembringer ikke alkohol dersom de får virke alene. Etter naturens gang blir druene modne, og dersom de så ikke blir spist, råtner de og går til grunne. Fremstillingen av alkohol er derfor helt og holdent menneskers påfunn.


Grev Jean Antoine Chaptal, en stor fransk kjemiker, skrev: “Naturen danner aldri alkoholholdige væsker. Naturlovene får druene til å råtne på grenene, men kunstig kan en få druesaften til å bli alkoholholdig vin.”


Alkohol finnes ikke i noe naturprodukt. Den er aldri blitt skapt av Gud, men er en kunstig ting, frembragt av mennesker gjennom en nedbrytende gjæringsprosess.


Råtten frukt av alle slag blir kastet og stemplet som usunn og helseskadelig. På samme måte er det også med ødelagt kjøtt. Derfor er det også i strid med all vitenskap og sunn fornuft å plassere alkohol blant alt det gode som Gud har skapt. Alkoholen er jo kun et produkt av nedbrytende prosesser.


BRYLLUPPET I KANA I GALILEA


“Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier til dere, det skal dere gjøre. Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham: Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå! Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde på ham.”(Johannes 2:1-11)


Dette avsnittet må være et av de mest misforståtte avsnitt i hele Bibelen! Man tar denne hendelsen i Kana i Galilea som et bevis på at Jesus brukte sin makt til å forvandle vann til nesten 500 liter alkoholholdig vin, for å tilfredsstille mennesker som ønsket å pimpe seg fulle! Det er av stor betydning å finne ut om Jesus virkelig laget alkoholholdig vin. For dersom Jesus virkelig både laget og drakk alkoholholdig vin, så la oss alle samme gjøre det samme! La våre barn fortsette skålende og skrålende på sin vei mot alkoholismen. For dersom det var godt nok for Jesus, så må det jo være tillatt for enhver, ung som gammel! Det er sant nok at Jesus forvandlet vann til vin. Men det er absolutt ikke noe grunnlag i Skriften som støtter opp under påstandene om at denne vinen var alkoholholdig. Ikke all vin er alkoholholdig, like lite som all eplemost og druesaft inneholder alkohol.


Vi skal ta med oss at gjær faktisk brukes som symbol på synd i Guds Ord. Både gjæret brød og gjæret vin brukes som symbolspråk på synd og frafall.


“Se, Herre, jeg er i trengsel! Det gjærer i mitt indre, hjertet vender seg i mitt bryst. For jeg har vært gjenstridig. Utenfor har sverdet gjort meg barnløs. Innenfor er det som døden.” (Klagesangene 1:20)

“Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!” (1 Korinter 5:6-8)


Da blir mitt spørsmål: Ville Maria, Jesu mor, tatt med seg Jesus i et drikkelag? Dersom Maria hadde blitt med i et slikt drikkelag, ville det gjort henne til fiende av hennes egen sønn. I bryllupet i Kana hadde man vannkar fylt med vann, og når gjestene drakk, ble det referert som “vin”. Ordet som her brukes, er det normale ordet for blandingen med vann og vin. Dersom vinen ikke var blandet med vann, ble den kalt for “ublandet vin” (akrasteron). En som drakk vin uten at den var blandet med vann, ble sett på som en barbar.


Jeg er derfor overbevist om at bryllupsgjestene i Kana ikke drakk alkoholholdig vin, verken fra selskapets begynnelse eller den vinen som Jesus laget. Jesu vin var ikke alkoholholdig. Den vin som ikke inneholdt alkohol var i Israel på den tiden faktisk mer ettertraktet enn den alkoholholdige.

Mirakelet i Kana var derfor at Jesus gjorde det samme under som naturen gjør når den lager druesaft av druer. Forskjellen var bare at det som naturen bruker lang tid på å produsere, gjorde Jesus i et øyeblikk!


PÅSKEMÅLTIDET OG HERRENS NATTVER


“Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med dere i min Fars rike.” (Matteus 26:26-29)


En historie fra 1869 forteller om tannlege Thomas Bramwell Welch og hans sønn Charles, som var ansvarlige for å forberede Herrens nattverd i deres menighet. De følte seg urolige overfor bruk av gjæret vin. Ved å utnytte kjente teknikker fra Bibelens tid, lykkedes de med å framstille ugjæret druesaft til bruk ved Herrens nattverd. Deres produkt er idag kjent som Welch Grape Juice. Welch sin bekymring sprang ut av det faktum at gjæret brød var forbudt i forbindelse med Påskemåltidet. Når gjærceller dør, produseres det gasser. Denne gjæringen resulterer i at brødet hever seg. Men med kravet om renhet var usyret brød nødvendig. Welch spurte seg da: Hvorfor er gjæring ikke tillatt i brødet, men derimot i vinen?


Det er for meg fullstendig ufattelig at Jesus skulle fremstille et berusende middel, eller at Han skulle gjøre bruk av alkoholholdig vin under påskemåltidet, som et symbol på sitt eget utgytte blod! Gjæret vin er forringet saft. Skulle dette være symbolet på Jesu dyrebare blod? Skulle dette være symbolet på det nye livet i Ånden?


Den jødiske Talmud , som inneholder de muntlige tradisjoner fra 200 f.Kr. til 200 AD har flere traktater i hvilke blandingen av vann og vin blir diskutert . Den normale blandingen sies å være en del vin til 3 deler vann. I den delen av det arbeidet som kalles Pesahim 108b fremgår det at de fire beger som hver eneste jøde skulle drikke fra under Påskemåltidet, var et forhold på tre deler vann til en del vin.

Fra dette kan man konkludere med at den vin som Jesus og disiplene brukte ved det siste måltid ikke var et rusmiddel. Det var ikke alkoholholdig.


Da Jesus rakte kalken til sine disipler, sa Han: “Drikk”. Deretter sa Han: “Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!” (1 Korinter 11:25) Men hvordan kunne Jesus gi disiplene en drikk som får mennesker til å glemme, og samtidig uttale disse ordene om å huske? Spør hvilken som helst alkoholliker om hvorfor han drikker, og han vil straks svare. “Jeg forsøker å glemme!” Vin sløver nemlig hukommelsen. En liten slurk vil riktignok ikke koble ut hukommelsen, men likevel drikker man en drikk som har nettopp disse egenskapene.


Alkoholholdig vin er en vanhelligelse av Herrens nattverd. Den forvandler den hellige kalk til en injeksjonssprøyte! Nattverdskalken er ikke et beger hvor en bruker dødens krefter for å feire livskraften.


Jesu legeme ble aldri forringet eller fordervet. Derfor spiser vi usyret brød når vi feirer Herrens nattverd. Jesu blod ble heller aldri forringet eller besudlet. Derfor må det være like selvfølgelig at vi drikker ugjæret vin som symbol på Hans blod!


Jesus utførte også et mirakel da han mettet fem tusen menn pluss kvinner og barn med fem brød og to små fisker. Men dette var ikke muggent brød. Heller ikke skapte Han råtten fisk. Kristus skaper liv, ikke død!


Om der var ett sted hvor en alkoholliker skulle føle seg trygg, så skulle det jo være i kirken. Men hvordan kan han være trygg under en nattverd der det blir servert vin som er alkoholholdig? En eneste slurk vin er ofte alt som trengs for å sende ham tilbake i grøften igjen. Tilmed lukten kan være en fristelse for ham.


I evangeliene omtaler Jesus nattverdskalken som “vintreets frukt”. Han bruker ikke ordet vin, men vintreets frukt. Dette er jo en naturlig følge av det faktum at vinrankene ikke bærer alkoholholdig frukt!

“Sannelig sier jeg dere: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dag jeg drikker den nye i Guds rike.” (Markus 14:25)


Kjære venn, du som nå har lest alt dette, glem ikke at ditt legeme er en bolig for Den Hellige Ånd! Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg...


Jeg ønsker deg alt godt.

Drikk den nye vinen!


Kjell Magne Longva

Pastor

Trans Nations International Church of the Cross

TNICCHva sier Bibelen on kvinne som pastor?


Det har blitt skrevet ganske mange linjer i det siste om kvinner som pastorer. Argumenter som går frem og tilbake. Noen sier dette og noen sier det. Men hva sier GUDs ord om dette emnet? Hva sier Bibelen? Er det Bibelsk for en kvinne å være pastor, eller er det noe mennesker har kommet opp med, avvikende fra apostlenes lære, GUDs ord?


Jeg skriver ikke dette for å fornærme noen eller for å fortelle deg hva du skal gjøre eller tro. Jeg skriver dette for å vise hva Bibelen sier om det. Jeg skriver det jeg alltid har trodd på når det gjelder denne saken. Du kan velge å godta det, være enig med det eller du kan velge å fornekte det. Uansett hva du gjør med det, sørg for at det er i samsvar med GUDs ord. Hvis du er i tvil, be over det og la Den Hellige Ånd vise deg! Fordi Den Hellige Ånd er den eneste som kan åpne opp ordet for deg. «Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Far vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.» Johannes’ evangelium‬ ‭14:26‬ ‭BGO‬‬


La meg først av alt si at jeg 💯 tror at GUD bruker kvinner. Bibelen forteller oss det tydelig gjennom mange skriftsteder i Bibelen. Profetene, «Da tok profetinnen Mirjam, Arons søster, en tamburin i hånden. Alle kvinnene gikk ut etter henne med tamburiner, og de danset.» Andre Mosebok‬ ‭15:20‬ ‭BGO‬‬ «Debora, en profetinne og Lappidots kone, var dommer i Israel på den tiden.» Dommerne bok‬ ‭4:4‬ ‭BGO‬‬ «Presten Hilkia, Ahikam, Akbor, Sjafan og Asaja gikk så til profetinnen Hulda, kone til Sjallum, kleskammervokteren, sønn av Tikva, sønn av Harkas. Hulda bodde i Jerusalem i den andre bydelen. De talte med henne.» Andre Kongebok‬ ‭22:14‬ ‭BGO‬‬ «Nå var det en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var i en langt framskreden alder, og etter sin jomfrustand hadde hun levd sju år med sin ektemann.» Lukas’ evangelium‬ ‭2:36‬ ‭BGO‬‬


Et av favoritt avsnittene mine om hvordan en kvinne ble brukt, finner vi i avsnittet med kvinnen ved brønnen. Etter at hun hadde hatt et personlig møte med JESUS ​​og ble dømt, overbevist og omvendt, dro hun øyeblikkelig inn i byen og sa: "Kom og se!" Hun førte tusenvis til JESUS ​​den dagen. «Kvinnen lot vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sa til folket: «Kom, se et Menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kan Han være Kristus?» Så gikk de ut av byen og kom til Ham.» Johannes’ evangelium‬ ‭4:28-30‬ ‭BGO‬‬


Jeg kunne ha skrevet så mange ting om hva Bibelen sier om kvinner som blir brukt. Men spørsmålet gjenstår. Kan en kvinne, ifølge GUDs ord, være pastor?


La oss snu litt på spørsmålet. Nei, jeg sa ikke å vri på GUDs ord. Det vil jeg på ingen måte være en del av. Jeg sier, når begynte spørsmålet om kvinnelige pastorer å komme opp? Fordi du finner ikke dekning noe sted i Bibelen om at en kvinne kan være eller er en pastor. Tvert i mot! Og det vil jeg komme tilbake til.


Det hele med en kvinne som pastor oppsto for rundt 35 til 40 år siden. Noen få steder litt før det. Dette i seg selv burde gi mange varselstegn i blant ALLE av oss. Steiner har blitt flyttet. De gamle stier ignorert.


Det faller sammen med det vi alle kjenner som den feministiske bevegelsesperioden. Og selvfølgelig ånden bak. Kvinner skal være like med mannen. Hva mannen kan gjøre, kan også kvinnen gjøre. Hmmmm.


Hvor raskt har vi en tendens til å falle fra GUDs forordning. Han skapte mann og kvinne. Han skapte ikke mann for å være kvinne eller vise versa. GUD sa: «Og Herren Gud sa: «Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som passer til ham, vil Jeg gjøre for ham.»» Første Mosebok‬ ‭2:18‬ ‭BGO‬‬ En hjelper. Ikke en slave. Ikke noen å misbruke. Ikke noen å se ned på. Nei! En hjelper! Og GUD skapte Eva av et ribbein fra Adam. Menn skal ta vare på, verne og elske kvinnen slik KRISTUS elsker og tar seg av menigheten. GUD skapte mann og Han skapte kvinnen. Hver og en for bestemte stillinger og "plikter" hvis du vil.


GUD satt mannen som hodet av familien. Kvinnen skulle ikke være hodet. Forordningen er, GUD Faderen, GUD Sønnen, GUD Den Hellige Ånd, Mannen (ektemannen), Kvinnen (kona) og barn. Dette er GUDs forordning. «Men jeg vil dere skal vite at hver manns hode er Kristus, kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud.» Første Korinterbrev‬ ‭11:3‬ ‭BGO‬‬ «For en mann skylder ikke å tildekke hodet sitt, ettersom han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.» Første Korinterbrev‬ ‭11:7‬ ‭BGO‬‬


Nå, alt det er sagt, så la oss gå inn på spørsmålet om en kvinne som pastor. Hun kan ikke det i henhold til GUDs ord. GUD vil ikke kalle en kvinne til å være pastor, fordi GUD går ikke imot sitt eget ord. La oss se på hva GUDs ord sier om dette. La meg også som en digresjon tydelig si at mange pastorer i dag, mannlige, aldri har blitt kalt av GUD, men av menn. Begge deler er ikke til behag for HERREN, og Han kan ikke og Han vil ikke velsigne dette.


Fordi GUDs ord sier tydelig at en kvinne ikke skal være hode, så kan hun ikke være pastor. Bibelen snakker tydelig om kravene, hva GUDs forordning er. En pastor er et hode, en hyrde. Jeg vil at vi skal gå gjennom Bibelen og se på forordningen GUD har satt som standarder og Hans hellige forordning. La oss begynne i Det gamle testamente og den gamle pakt, som var et bilde på det som skulle komme, den nye pakt KRISTUS og Ham korsfestet. Det gamle testamente viser oss hvor strengt det var å være prest og yppersteprest.


Det måtte være en mann. Du vil ikke finne noen kvinne som prest eller yppersteprest. Ikke bare måtte det være en mann, men det måtte være fra en bestemt stamme, og det hadde alderskrav. Vel, når det er sagt, la oss se på Skriften. «Du skal kle Aron i de hellige klærne, salve ham og hellige ham, så han kan gjøre tjeneste som prest for Meg. Du skal føre sønnene hans fram og kle dem i kjortler. Du skal salve dem, som du salvet deres far, så de kan gjøre prestetjeneste for Meg. For ved denne salvelsen skal de sannelig få et evig prestedømme i alle slektene som kommer.»» Andre Mosebok‬ ‭40:13-15‬ ‭BGO‬‬ Bare menn, Aron og sønnene, levittene. «Men levittene har ingen del blant dere, for Herrens prestedømme er deres arv. Og Gad, Ruben og halvparten av Manasses stamme har fått sin arv på den andre siden av Jordan, i øst, som Herrens tjener Moses ga dem.»» Josvas bok‬ ‭18:7‬ ‭BGO‬‬ Og du kan lese gjennom 2 Mosebok, kravene, forordningen som GUD hadde satt for prestene og ypperstepresten. For ikke å gjøre denne delen for lang, limer jeg ikke inn flere skriftsteder, men jeg vil bare oppfordre deg til å lese om det.


Som vi vet at den gamle pakt ikke kunne fjerne synden, den kunne bare dekke over, frem til vår evige yppersteprest, JESUS ​​KRISTUS kom. Han var den eneste som kunne holde alt, helt til siste komma og punktum i loven uten å synde. Og nå beveger vi oss inn i den nye pakt, Det nye testamente og det generelle presteskapet. Kirken, menighetene og stillingene der i. Hva forteller Bibelen oss om pastor embetet, eller som Bibelen kaller det, biskoper (KJV bruker ordet biskop om pastor) og tjenesten som eldste og så videre.


La oss se på hva forordningen er, hva GUDs ord sier. «En tilsynsmann (pastor) må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise.» Første Timoteusbrev‬ ‭3:2‬ ‭BGO‬‬ Hvor står det i dette skriftstedet, at en kvinne kan være pastor (biskop)? Og ikke gi meg det djevelske argumentet om at det ikke sier noe sted at hun ikke kan. Dette er GUDs forordning. Satan brukte det samme argumentet i Edens hage, da han fristet kvinnen, «...Har Gud virkelig sagt...?»» Første Mosebok‬ ‭3:1‬ ‭BGO‬‬ forvrenging av ordet, sannheten.


Guds ord sier videre: «Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst av stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen.» Første Timoteusbrev‬ ‭3:6‬ ‭BGO‬‬ Som betyr ikke en nyfrelst, ny på veien.


Bibelen forteller oss mer om GUDs forordning når det gjelder kvinner. «Jeg tillater ikke en kvinne å lære eller å ha myndighet over en mann, men å være i stillhet.» Første Timoteusbrev‬ ‭2:12‬ ‭BGO‬‬ En kvinne skal ikke være lærer. Og igjen, ikke tro for et øyeblikk at en kvinne ikke kan snakke, vitne, forkynne, for det er ikke det som menes med ordene, "... være i stillhet."


Den samme forordningen som for en biskop (pastor), er satt for de eldste i menigheten. Det må være en mann, ikke en kvinne.


La oss gå tilbake til delen med, der det startet, spørsmålet om kvinnelige pastorer. Det er faktisk ikke for så mange år siden, men likevel trengt seg inn i og adoptert mange steder. Det er ikke fra GUD. Det er ikke bibelsk. Da jeg vokste opp fysisk og åndelig i pinsemenigheten jeg tilhørte, var dette aldri et emne. Ja, presset var der, men menigheten holdt seg til GUDs ord, ikke menneskers mening.


Jeg kan ikke akseptere det som ikke er fra GUD, det som ikke er bibelsk. Hvis du skulle være av en annen mening, er det din rettmessige del til å mene så. Men ingen har noen gang kunnet bevise ut fra GUDs ord at en kvinne kan være pastor. Det finnes rett og slett ikke der. Det er menneskeskapt.


Jeg tror GUD ville sanksjonert kraftig hvis vi kom tilbake til det eldgamle korset, til den gamle stien, den smale stien. Ikke flytter steinene, grensene som er satt av de som gikk foran oss, som fryktet GUD og holdt seg til GUDs ord.


Be over det!Med broderkjærlighet

Kjell Magne Longva
Pastor
TNICC

Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.