TNICC


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross


Velkommen til

TNICC


Vi hilser deg med dette  GUDs Fred

og

Hjertelig Velkommen til TNICC!Først av alt velkommen til denne nettsiden og dernest så er du alltid hjertelig velkommen til menigheten og møtene! Det ville være en stor glede å se deg på våre møter og møte deg! For mer informasjon om møter og møtetider, så klikk her.


Nettsidene vil forhåpentligvis gi deg den informasjonen du ønsker og leter etter. Gjør den ikke det, så tar du kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Trykk Informasjon!


Igjen så hilser vi deg med

GUDs Fred

og  at

JESUS ELSKER DEG!


Korset


Det er bare en vei til himmelen og dette er korsveien. Det var på korset at Jesus banet veien like inn for Faderens trone.

JESUS ER VEIEN SANNHETEN OG LIVET. INGEN KOMMER TIL FADEREN UTEN VED HAM!

Joh. 14:6

Blodet


Jesu blod renser fra all synd. Jesus opprettet den fullkomne pakten. Den gamle pakten var et bilde på det som skulle komme. Blodet i den gamle pakten kunne ikke slette ut synden, bare Jesu dyrebare blod kan gjøre dette!

JESUS UTGJØD SITT BLOD PÅ GOLGATA!

Luk. 22:20

Frelsen


Det er bare gjennom det fullkomne verket på korset at vi kan bli frelst. Jesus Kristus gav sitt liv for deg og meg og blodet dekker over alle synder for den som vil komme til Ham!

JESUS

GUDS SØNN

ELSKER

DEG!

Joh. 3:16

Å det dyre Jesu blod

Å det dyre Jesu blod

Å det dyre Jesu blod

Som gjør meg hvit som sne!


Hva kan vaske bort min synd?

Intet annet enn det blod av Jesus.

Hva kan gjøre meg hel igjen?

Intet annet enn det blod av Jesus.


Å det dyre Jesu blod

Å det dyre Jesu blod

Å det dyre Jesu blod

Som gjør meg hvit som sne!

Mitt håp er bygt på grunnen god, -

På Jesu rettferd, - kjøpt med blod.

Det verk som vart av Kristusbygt,

åleine der eg kviler trygt.

I Kristus eg mitt feste fann,

:\: All annan grunn er berre sand. :\:


Om mørket løyner han for meg,

Hans miskunn aldri endrar seg, -

Og ankeret i stormen held, -

For det tok tak i evig fjell.

I Kristus eg mitt feste fann,

:/: All annan grunn er berre sand. :/:


Når eg går inn i usett land. –

Å, må eg finnast då i han,

Kledd i hans reine rettferds-skrud,

Fullkommen heilag møta Gud!

I Kristus eg mitt feste fann.

:/: All annan grunn er berre sand. :/:


Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.