KONFERANSE/ CONFERENCE 2020


TNICC

Trans Nations International Church of the Cross

KONFERANSE

2020

TNICC Minnesund & Salem Langevåg, NorgeApril, Mai og Juni 2020 vil det bli en stor konferanse, møtekampanje hos TNICC i Minnesund og Salem i Langevåg

Følg med for mer informasjon som kommer om ikke så lenge!

Gjestetaler

Marcelo Guidi

Salem Langevåg

17-19 April 2020

Sett av dagene og kom!


NB! 2020.04.17-19 Salem Langevåg NB!

Kansellert/ utsatt på grunn av Covid 19. Nye datoer kommer når dette er satt!Talere!


Gjestetaler

Pastor Marcelo Guidi

fra pinsemenigheten

Christian Center of Cape Coral (CCCC)

Florida, USA, hvor han er Senior Pastor

Opprinnelig fra Argentina, hvor de ble en del av den store vekkelsen på 80 tallet, og immigrerte, sammen med sin kone Karina, til USA i 1995. 


TNICC Minnesund

29, 30, 31 Mai og 01 Juni 2020 

Sett av dagene og kom!


Helhets temaet vil være

"Når jeg ser blodet... Korset er stedet og JESUS er svaret"


NB! 2020.05.29-31 og 06.01 TNICC Minnesund NB!


Kansellert/ utsatt på grunn av Covid 19. Nye datoer kommer når dette er satt! Talere!


Gjestetaler

Pastor Marcelo Guidi

fra pinsemenigheten

Christian Center of Cape Coral (CCCC)

Florida, USA, hvor han er Senior Pastor

Opprinnelig fra Argentina, hvor de ble en del av den store vekkelsen på 80 tallet, og immigrerte, sammen med sin kone Karina, til USA i 1995. Vertskaps taler

Pastor Kjell Magne Longva

fra pinsemenigheten

Trans Nations International Church of the Cross (TNICC)

Minnesund, Norge, hvor han er Pastor

Opprinnelig fra Sunnmøre, Norge, vokste opp i pinsemenigheten Salem Langevåg, Norge, og flyttet, sammen med sin kone Wealth Colette, til Minnesund, Norge i 2009. Grunnla sammen TNICC i 2013 og driver utstrakt inernasjonalt arbeid.


Best Western Leto Arena


OVERNATTING!


TNICC har nå inngått avtale om overnatting.

Det har kommet flere forespørsler om å komme fra fjernt og nært. For langveisfarende er det nå mulig å få god overnatting på Best Western Hotel Leto Arena, som vi har inngått avale med. Avtalen inkluderer frukost!

NB! Du må sende e-post, ikke senere enn 01 April 2020, til denne e-post adressen for å få en bestillings kode

conference2020@tnicc.no 


- Enkeltrom NOK 995,- per døgn per person.

(Du er alene.)

- Dobbeltrom NOK 595,- per døgn per person.

(Dere er 2 personer som vil bo sammen.)

- Trippelrom NOK 475,- per døgn per person.

(Dere er 3 personer som vil bo sammen.)


TNICC vil sørge for felles transport mellom hotellet og konferansestedet.


Send en e-post til conference2020@tnicc.no om du har andre spørsmål i forbindelse med konferansen.MAT OG DRIKKE!


Lørdag 30, Søndag 31 Mai og Mandag 01 Juni 2020, så vil det bli salg av mat og drikke på stedet mellom formiddags- og ettermiddagsmøtet.Hilsen

1

Norsk

Norwegian/ Norvégien

Bare på grunn av Jesu blod, så kan vi stå trygg og rotfestet. Vi er på vei til himlens land. Bare i Jesu blod har vi fred. Bare i Jesu blod kan vi tre frem for Faderens trone. Med frimodighet tre frem fordi vi er skjult i Jesu blod som ble ytgytt på Golgata kors. Det er bare korsveien som fører hjem!


Dersom du ikke har del i dette, så gir vi herved denne hilsen; "Du kan også også få del i dette i dag, i denne stund ved å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og gjenløser. Du kan unnfly helvete og vinne himmelen."


Vær så snill! Knel ned og bøy ditt hjerte og enkelt utsi disse ord som har evighets-betydning: " Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi meg mine synder og rens meg i ditt dyrebare blod. Kom inn i mitt hjerte og helbred meg og la meg bli din og du min. Min frelser og gjenløser, jeg elsker deg og jeg tar imot deg som min, mitt alt. Skinn i mitt hjerte og lær meg din vei dag for dag slik at jeg når himmelens land og kan tilbringe evigheten med deg. Takk Jesus!"


Ved å virkelig tro og si/ gjøre dette, så har du blitt født på nytt!


Guds ord sier klart og tydelig at dersom du tror i ditt hjerte og bekjenner med din munn, så skal du bli frelst!


Rom. 10:9-10

9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.


Greeting

2

English

Engelsk/ Anglais

Because of the blood of Jesus, we stand secure and steadfast. We are on our way to heaven. Only in the blood of Jesus we have peace. Only in the blood of Jesus, we can come before the throne of our Father. Boldly come before Him because we are covered in the blood of Jesus, which was shed on the cross at Golgata. It is only the way of the cross that leads home!


If you havent taken part in this yet, then we would like to hand you this greeting.; "You can also be a part of this today, at this moment by accepting Jesus Christ as your personal Savior and redeemer. You can flee Hell and gain Heaven."


Please!

Kneel down and bow your heart and simply speak these words, which is going to have everlasting meaning: " Jesus, I come to you as I am. Forgive me my sins and clens me in your precious blood. Come in to my heart and heal me and let me be yours and you mine. My Savior and Redeemer, I love you and I accept You as mine, my everything. Shine in my heart and teach me your way day by day so that I can reach the heavenly land, and spend eternity with You. Thank You Jesus!"


By really believing and saying/ doing this, then you are born again!


The word of God crystal clear says that if you believe in your heart and confess with your mouth, then you will be saved!


Rom. 10:9-10

9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.